บจก. ยูเทคโนโลยี ได้รับความไว้วางใจจากโรงพยาบาลสังขะ จังหวัดสุรินทร์ สั่งซื้อรถกอลฟไฟฟ้าพยาบาลเป็นคันที่ 2 ขอขอบคุณลูกค้าที่ให้ความไว้วางใจ