โรงพยาบาลเอเซียตอสเมติก เป้นอีกหน่วยงานหนึ่งที่ได้ให้ความไว้วางใจเลือกใช้รถกลอ์ฟของ U-Tech