สถานที่ตากอากาศอีกแห่งที่ได้ให้ความไว้วางใจ U Technology เรื่อง รถกอล์ฟไฟ้า