รถชมวิวไฟฟ้า ขนาด 14 ที่นั่งของ U Technoogy ที่ได้รับการคัดเลือกให้ใช้ในโรงพยาบาลพระมงกุกเกล้า