รถกอล์ฟไฟฟ้าขนาดใหญ่ หรือ รถชมวิว บางท่านอาจเรียกว่ารถรางไฟฟฟ้า บริษั ยูเทคโนโลยี จำกัด ได้รับความไว้วางใจ จาก บมจ. สิงห็เอสเตท ให้ประกอบรถไฟฟ้า 24 ที่นั่งไว้ใช้ในงานโครงการ ทางบริษัท ขอขอบพระคุณ ณ โอกาสนี้ด้วยครับ