โรงงาน รถไฟฟ้าและรถกอล์ฟ Mashell เป็นโรงงานขนาดใหญ่ที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่ง เป็นที่รู้จักมาหลายทศวรรศ ใช้ชิ้นส่วนเหลักจากบริษัทมีชื่อเสียงจาก USA รถทุกคันที่ออกมาต้องผ่าน  IQC, PQC and QA procedures