รถกอล์ฟ ดัดแปลง

รถกอล์ฟ บรรทุก ระบบไฟฟ้า ดัดแปลงเพื่อเป็นรถไฟฟ้าใช้ในงานอื่นนอกจากเป็นรถโดยสาร เช่น รถกระบะ รถตู้ขนของ รถพยาบาล เป็นต้น